Procházky uměním, z.s.

Rybalkova 280/41

101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 05564051

Číslo bankovního účtu: 2901107285/2010


MgA. Jitka Hosprová

Ředitelka a zakladatelka festivalu

W: www.jitkahosprova.com 

Ondřej Krbec, dipl. um.

Vedoucí projektu

T: +420 603 906 079

E: ondrej.krbec@prochazkyumenim.cz