Zahajovací koncert V. ročníku Procházky uměním na Plzeňsku

Categories: Galerie,Novinky

8. června v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni proběhl slavnostní zahajovací koncert V. ročníku festivalu Procházky uměním na Plzeňsku s Jitkou Hosprovou. Ovace ve stoje zcela zaplněné katedrály za účasti partnerů a Mons. Emila Soukupa již po první části koncertu doplnily skvělou atmosféru tohoto večera. Precizní provedení Lukášova Koncertu pro violu a orchestr v podání Jitky Hosprové i tradiční posluchači přijali s nadšením. Dvořákova Symfonie e moll, „Z Nového světa“ rozezněla katedrálu v maximální možné míře a předala návštěvníkům koncertu autorův odkaz v plnohodnotném obsahu.

Děkujeme účinkujícím za umělecké výkony, Západočeskému symfonickému orchestru Mariánské Lázně, dirigentovi Martinu Peschíkovi a Ondřejovi Kepkovi za krásná průvodní slova a poezii. Zvláštní poděkování patří partnerům koncertu, Plzeňskému kraji za podporu a Plzeňské diecézi.

Těšíme se na vás při další hudební procházce 23. června 2017 v Plasích, kde kromě zakladatelky festivalu Jitky Hosprové přivítáme Collegium českých filharmoniků.

Napsat komentář