Koncert v Dolní Bělé, 19. 8. 2017

Categories: Galerie,Novinky

V sobotu 19. 8. v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé se uskutečnila již 6. Procházka letní části festivalu Procházky uměním. Velký zájem publika, zcela zaplněný kostel, úžasná dramaturgie a skvělí účinkující, to vše vytvořilo nádhernou atmosféru koncertu. Sbírka na opravu varhan kostela v Rabštejně nad Střelou se rozrostla o neuvěřitelných 19 276 Kč na celkem 68 931 Kč. Děkujeme umělcům, Jitkce Hosprové, Martině Kociánové a Lubomíru Brabcovi za nezapomenutelné umělecké výkony, Ondřejovi Kepkovi za průvodní slovo i o vynálezci Ludvíkovi Očenáškovi. Rovněž poděkování patří partnerům festivalu a starostovi obce Dolní Bělá panu Křilánovi. Těšíme se na další koncert v rámci festivalu Procházky uměním do kostela sv. Barbory v Manětíně 8. září.

Napsat komentář