Březín – Jitka Hosprová, Miroslav Vilímec, Jarmila Vlachová a Ondřej Kepka

  • 18:00
  • Kaple sv. Bartoloměje
  • 603 906 079

Program:

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759):
Sonáta E dur
Adagio 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro
(housle, akordeon)

Domenico Scarlatti (1685 – 1757):
Sonáta h moll
(akordeon)
 
G. F. Haendel/Johan Halvorsen:
Passacaglia
(housle, viola)
 
Manuel de Falla (1876 – 1946):
Španělská suita – výběr
Pollo, Nana, Jota
 
Gorka Hermosa (1976):
Northern Lights pro akordeon
 
Bohuslav Martinů (1890 – 1959):
Madrigal č. 1 pro housle a violu
 
Pablo de Sarasate (1844 – 1908):
Cikánské melodie op.
(housle, akordeon)
 
Průvodní slovo: Ondřej Kepka