Dolni Bělá

Štítky: , , ,

Categories: Galerie

Čtvrtý festivalový den Procházky Uměním zavítaly do Dolní Bělé, do kostela zasvěceného Povýšení Sv. Kříže. Chrám na tomto místě stojí již od poloviny 14. století a jeho zasvěcení nás zavádí do daleké Svaté země, kde císařovna Helena nalezla zbytky Kristova kříže a 14. září roku 335 je „povýšila“, tedy vyvýšila (vystavila), v bazilice nad Božím hrobem. Tento den se proto slaví pouť i v tomto kostele.

S procházkami zavítal do Dolní Bělé i Šebestián Markvart z Hrádku, který pocházel ze starého vladyckého rodu, jenž měl rodové sídlo nedaleko, na Hrádku u Sviňomaz.

Šebestián zavzpomínal, jak byl v přízni Jeho Milosti krále Ferdinanda I.,že dařilo se mu velmi a stal se  i purkrabím hradu Karlštejna, to byl ve správě českého království velmi vysoký úřad;  krom jiného střežil české korunovační klenoty a spravoval vzácný zemský archiv.

Šebestián vzpomněl i slavný cestopis, který po návratu ze Svaté země sepsal přítel jeho vnuka Diviše Markvarta Krištof Harant z Polžic a z Bedružic na Pecce. Putování tohoto slavného cestovatele začalo právě na zámku Bělá a pokračovalo dále do exotických krajin, podobně jako hudba, která diváky tento slavnostní večer zavedla po strunách violy Jitky Hosprové a kytary  Denisy Schneebaumové na vzdálený Iberský poloostrov.

Napsat komentář