Procházky uměním 2014 v Dolní Bělé: Krásné tóny, pikantní historky z dávné minulosti i nový rekord

I čtvrtá letošní Procházka s sebou přinesla malou premiéru: v Dolní Bělé se vůbec poprvé za dobu konání festivalu představil dechový nástroj. Na příčnou flétnu zahrála známá sólistka ve svém oboru Žofie Vokálková a na důkaz toho, že se umělci na festival rádi vracejí, se letos o své umění s publikem opět podělila skvělá cembalistka Monika Knoblochová. To…

Procházka Rabštejnem: Barokní árie, rabštejnské varhany a Řád služebníků Panny Marie

Ve svém druhém ročníku festival Procházky uměním poprvé zavítal i do Rabštejna nad Střelou, nejmenšího českého historického města. Dějištěm třetího festivalového večera se stal barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné. Také přednesené skladby z velké části pocházely právě z období baroka: mezzosopranistka Eva Garajová uvedla za doprovodu varhan Händelovy a Monteverdiho operní árie, varhaník Jan Doležel přednesl ukázky…

Druhý festivalový koncert: Procházka Nečtinami s Jitkou Hosprovou, Ladislavem Horákem a Josefem Hervertem

V pátek 11. 7. 2014 se do posledního místa zaplněný kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech stal svědkem jedinečného propojení zvuku violy Jitky Hosprové a akordeonu Ladislava Horáka, svou přítomností diváky navíc poctila také návštěva z dávné minulosti – opat břevnovského kláštera Bavor z Nečtin v přesvědčivém podání věrného průvodce Procházek Josefa Herverta. Kostelní lavice…

Slavnostní přípitek a výstava výtvarných děl vzniklých v rámci pr

Na úspěch druhého ročníku festivalu jsme spolu s návštěvníky zahajovacího koncertu připili v protilehlém objektu mlýnice, kde se publikum mohlo nejen občerstvit, ale především také pohovořit s umělci a shlédnout výstavu dětských výtvarných prací vzniklých v rámci projektu Probuzení Barbořiných varhan, který je zaštítěn občanským sdružením Svět podle Jakuba.

Zahájení II. ročníku festivalu – dopolední koncert pro děti

Již tradičního dopoledního koncertu se zúčastnilo více než sto dětí z plaské základní školy, od třeťáků až po osmáky. Od průvodce procházky, klášterního kronikáře Benedikta Scheppla v podání Josefa Herverta, se dozvěděly mimo jiné i to, co mají cisterciáci společného s cisternami či v kolik hodin musejí mniši tohoto řádu vstávat. S velkým zaujetím, jak dokumentují…