Druhý festivalový koncert: Procházka Nečtinami s Jitkou Hosprovou, Ladislavem Horákem a Josefem Hervertem

V pátek 11. 7. 2014 se do posledního místa zaplněný kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech stal svědkem jedinečného propojení zvuku violy Jitky Hosprové a akordeonu Ladislava Horáka, svou přítomností diváky navíc poctila také návštěva z dávné minulosti – opat břevnovského kláštera Bavor z Nečtin v přesvědčivém podání věrného průvodce Procházek Josefa Herverta. Kostelní lavice…

Slavnostní přípitek a výstava výtvarných děl vzniklých v rámci pr

Na úspěch druhého ročníku festivalu jsme spolu s návštěvníky zahajovacího koncertu připili v protilehlém objektu mlýnice, kde se publikum mohlo nejen občerstvit, ale především také pohovořit s umělci a shlédnout výstavu dětských výtvarných prací vzniklých v rámci projektu Probuzení Barbořiných varhan, který je zaštítěn občanským sdružením Svět podle Jakuba.

Zahájení II. ročníku festivalu – dopolední koncert pro děti

Již tradičního dopoledního koncertu se zúčastnilo více než sto dětí z plaské základní školy, od třeťáků až po osmáky. Od průvodce procházky, klášterního kronikáře Benedikta Scheppla v podání Josefa Herverta, se dozvěděly mimo jiné i to, co mají cisterciáci společného s cisternami či v kolik hodin musejí mniši tohoto řádu vstávat. S velkým zaujetím, jak dokumentují…

Zahájení II. ročníku festivalu

V první festivalový den 23. června 2014 si na večerní koncert našla cestu zhruba stovka návštěvníků z Plas i širokého okolí. Mohli tak být svědky excelentního výkonu souboru Kapralova Quartet a jejich obzvlášť precizního provedení Dvořákova „Amerického“ kvartetu i ostatních skladeb pondělního programu. V Bendově skladbě Grave dámy z kvarteta doprovodily sólistku a protagonistku festivalu Jitku…

Dolni Bělá

Čtvrtý festivalový den Procházky Uměním zavítaly do Dolní Bělé, do kostela zasvěceného Povýšení Sv. Kříže. Chrám na tomto místě stojí již od poloviny 14. století a jeho zasvěcení nás zavádí do daleké Svaté země, kde císařovna Helena nalezla zbytky Kristova kříže a 14. září roku 335 je „povýšila“, tedy vyvýšila (vystavila), v bazilice nad Božím hrobem. Tento den se proto…